Vestäjät ry.

Toimintaa kirjallisuuden hyväksi vuodesta 1960

Vestäjät ry:n perusajatuksena on edistää aktiivista ja ammattimaista kirjoittamista, jäsenten julkaisutoimintaa ja kirjoittamisen opiskelua, harrastamista, koulutusta ja sanataidetta. Jäsenistössämme on ammatti- ja harrastajakirjoittajia, sanataiteen ammattilaisia sekä kirjallisuuden ystäviä.

Yhdistyksemme järjestää työpajoja, kirjailijavierailuita, koulutuksia, kirjallisuustapahtumia sekä lisäksi toteutamme hankkeita.  

Kirjakantti on Vestäjät ry:n tärkein vuosittain marraskuussa järjestettävä kirjallisuustapahtuma, jonka vastuullinen järjestäjä Vestäjät ry on. Kirjakantti tapahtuman mahdollistaa laajamittainen yhteistyö alueen toimijoiden kanssa. Kirjakantissa julkaistaan Savonia-palkintoehdokkaat, jaetaan Merenmaa-stipendi ja Mestarisanastaja palkinnot.

Jäsenyys

Vestäjät ry:n jäseneksi voivat hakea 15 vuotta täyttäneet kirjallisuudesta ja kirjoittamisesta kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt. Linkistä löytyy tiedot jäsenhakemus varten. Sähköinen jäsenhakemuksemme ei valitettavasti toimi tällä hetkellä. Pyydämme lähettämään vapaamuotoisen hakemuksen Vestäjien sähköpostiin vestajat@gmail.com. Henkilöjäsenen jäsenmaksu vuonna 2024 on 30 euroa. Yhteisöjäsenmaksu on 100 euroa.

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Vestäjät ry
Sähköposti: vestajat(at)gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on käyttäjän antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn (henkilötietolain 8 §:n 1 kohta). Liityessään Vestäjiin, käyttäjä antaa Vestäjät ry:lle suostumuksen henkilötietojensa tallentamiseen ja käsittelyyn tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla

Vestäjät ry kerää jäsenistään jäsenrekisterin tarjotakseen jäsenille toimintaan liittyviä tiedotteita sekä kerätäkseen jäsenmaksut toiminnan tukemiseksi.

Vestäjät kerää jäseniltään yhdistykseen liittyessä nimen, osoitteen, puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen. Tietoja käytetään jäsentiedotteiden lähettämiseen postitse kerran vuodessa jäsenlaskun yhteydessä sekä vuoden aikana sähköpostiviestien lähettämiseen ja mahdolliseen muuhun jäseniä hyödyttävään viestintään.

Luovutettavat tiedot ulkopuolisille tahoille
Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille ulkopuolisille tahoille kuin Vestäjien tilitoimistolle, joka tarvitsee jäsenrekisterin osoitetietoja jäsenlaskujen maksuttamiseen sekä palkkioiden, matka-avustusten sekä muiden korvausten maksamiseen.

Muille ulkopuolisille tahoille Vestäjät ry ei säännönmukaisesti luovuta mitään muuta kuin tiedon jäsenten määrästä, kun sitä tarvitaan esimerkiksi apurahahakemuksiin tai projektien rahoitusten hakemiseen.

Tietojen säilyttäminen
Tietoja säilytetään Vestäjien omalla tilillä, salasanasuojattuna palvelimella, jonne on pääsy vain Vestäjien hallituksen jäsenillä. Hallitus tarvitsee tietoja apurahahakemusten tekemiseen, jäsenpostien lähettämiseen sekä jäsenrekisterin ylläpitämiseen. Palvelin (Google) kuuluu Privacy shield -ohjelmaan https://www.privacyshield.gov/

Rekisteri on salasana suojattu ja vain asianomaiset pääsevät katsomaan rekisterin tietoja.